Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

SNG18_00158.jpg

Fes-te associada

Per inscriure la vostra filla a Singlada, és necessari concertar una entrevista dels pares amb la direcció del club. Si hi esteu interessats, podeu omplir aquest formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Nom del pare/mare *
Nom del pare/mare
Nom de la nena *
Nom de la nena