Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

SNG18_00411.jpg

Mares

Us oferim l’oportunitat de formar-vos com a mares de família a Singlada. D’aquesta manera, treballarem en la mateixa direcció que el projecte formatiu adreçat a les vostres filles, i us ajudarem a aplicar-lo també a casa.

Amb aquesta finalitat, us proposem diverses activitats formatives que podeu consultar al calendari, i un recés mensual cada tercer divendres de mes.