Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Notícies

¿ Coneixes realment la teva filla ? ¿ I ella a tu ?

Singlada Club Familiar

Fantàstica sessió de la Rosa Grau, sobre les característiques de les nenes de 10 a 12 anys, i com preparar la inminent adolescència de les filles.

Les mares varen prendré nota i varen agrair tan bones pautes educatives i consells. La sessió va finalitzar amb la presencia de les nenes de 5é i 6é, que varen mostrar, a les mares, un vídeo preparat per elles mateixes, parlant de les coses que els agrada de les seves mares.