Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Notícies

Convocatòria de pares i mares !!!

Singlada Club Familiar

SINGLADA convoca el Dissabte 11 de Febrer a tots els pares i mares que vulguin participar en l'elaboració de decorats i vestuari per als musicals i teatre.

Necessitem mans i ajuda de tots els pares i mares del club. Identificarem les necessitats, grups de treball i no faltarà una bona tassa de cafè per a tothom.

Us esperem al club de 17hs.