Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Notícies

Berenar Solidari per a nenes de 3er i 4rt de primària !!!

Singlada Club Familiar

La finalitat d'aquesta activitat és:
* Aprendre a calcular les despeses i
* Aconseguir acord amb l'equip sobre la compra

Cada nena donarà 1 € dels 3 € per alguna fi solidari.
"Ser solidaris amb els altres aconsegueix un gran impacte en la societat i és saludable ja que fer el bé per als altres ens omple d'autosatisfacció i alegria."

Atès que aquest mes és el de l'exercici físic es prescindirà de la comoditat del coche..iremos caminant al Eroski.