Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Notícies

Paellada familiar - 11 Juny

Singlada Club Familiar

Organització paellada 11 de juny de 2017

.  Les famílies han de confirmar assistència abans del dia 3 de juny.

. Les famílies han de confirmar nombre d' adults i de nens que hi participaran.

. Es faran  2 grups:

        1.   Mestres arrossers: cuinen
              a.   Hauran  de portar: fogons, butano, suport i paellera, utensilis necessaris i els ingredients per cuinar per unes 10-12 persones.
              b.   Hauran  d'arribar  a les 12h

        2.   Mestres de sala: organització taules
              a.   Hauran  de portar: aperitius (patates, olives, fruits secs), begudes
(refrescs, vi i cervesa) i postres. 
              b.   Hauran  d'arribar  a les 13h
. A partir de divendres 26 de maig, es penjarà un mural a l'entrada o passadís del club per a que les famílies s’apuntin com Mestres arrossers o mestres de sala.

.Hi haurà  una o dues famílies encarregades de la coordinació entre  els  Mestres arrossers.

. El mateix  per l'equip dels Mestres de Sala.

. Si veiem que cal complementar els aperitius i les paelles amb  alguna cosa més, Singlada s'encarregaria de fer macarrons pels nens.

. Singlada comprarà vasos, plats, estovalles, tovallons i aigues.

. Singlada posará l'amanida per tothom.

. Al acabar el dinar, es passarà una “guardiola” per a que les famílies donin la voluntat a fi de cobrir despeses (aigües, plats, vasos, amanida, etc)

El dinar está previst per les 14.15h. A PASSAR-HO BÉ!

4.jpeg